Author Archives: manjusri0404pemajungney0710

Hello world! 哈囉!

Welcome to WordPress.com. This is your f … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 1 則迴響

《三身梵讚》《佛三身讚》《佛一百八名讚》《一百五十讚佛頌》

佛三身讚(西土賢聖撰)  西天譯經三藏 朝散大夫試光祿卿 明教大師 法賢 譯 … 繼續閱讀

張貼在 禪體密用--寂而常照 照而常寂 | 發表留言

添品妙法蓮華經 (下) 隋 天竺三藏 闍那崛多 共 笈多 譯

    安樂行品 第十三 爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言:「世尊 … 繼續閱讀

張貼在 禪體密用--寂而常照 照而常寂 | 發表留言

添品妙法蓮華經 (上) 隋 天竺三藏 闍那崛多 共 笈多 譯

 添品妙法蓮華經 序  隋 仁壽元年 崛多 笈多二法師 添品 《妙法蓮華 … 繼續閱讀

張貼在 禪體密用--寂而常照 照而常寂 | 發表留言

佛說文殊師利一百八名梵讚

  佛說文殊師利一百八名梵讚    西天譯經三藏 朝散大夫試鴻臚卿 … 繼續閱讀

張貼在 禪體密用--寂而常照 照而常寂 | 發表留言

妙法蓮華三昧 祕密三摩耶經  大興善寺三藏大廣智不空譯

 摩訶毗盧遮那遍照薄伽梵。遊法界宮與寂光海會俱。自受法樂從如來壽量金剛下大悲胎 … 繼續閱讀

張貼在 禪體密用--寂而常照 照而常寂 | 發表留言

聖多羅菩薩梵讚  西天譯經三藏 朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師 施護 譯

聖多羅菩薩梵讚  西天譯經三藏 朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師 施護 譯 曩謨( … 繼續閱讀

張貼在 藏傳佛教 | 發表留言